Jan Johansson föddes 16 september 2020 i Söderhamn. Han började spela piano redan som elvaåring. I början av 50-talet flyttade han till Göteborg för att studera till civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola. Han spelade här med bl.a. Gunnar Johnsons Kvintett. När han nästan var klar civilingenjör avbröt han studierna för att spela på heltid. 1958-60 bodde han i Köpenhamn och spelade bl a med Stan Getz, I början av 60-talet flyttade han till ett radhus i Upplands Väsby. Han började då spela med bl a Georg Riedel, Arne Domnérus och Rune Gustafsson.

Han turnerade flitigt och gjorde många inspelningar under eget namn. Till de mer kända hör Jazz på svenska och Jazz på ryska.

Hans kanske mest kända komposition är signaturen till Pippi Långstrump.

Jan Johansson omkom 37 år gammal i en bilolycka den nionde november 1968 på väg till en spelning.

JAN JOHANSSON STIPENDIET
Jan Johannsonstipendiet utdelas årligen ut ur Jan Johansson stipendiefond som förvaltas av Svenska Musikerförbundet. Stipendiet inrättas 1968 efter ett initiativ från bland andra Arne Domnérus. Utdelningen sker i Söderhamn i samband med en minneskonsert.

Till 2013-års Jan Johanssonstipendiat har utsetts Martin Sjöstedt
Jan Johansson-stipendiet för år 2013 tilldelas en musiker med enastående förmåga att absorbera kunskaper och levandegöra jazzens väsen med olika medel. För inte nog med att Uppsalasonen Martin Sjöstedt spelar både bas och piano på absolut högsta nivå i landet. Han har också profilerat sig som kompositör och arrangörmed ett lika genommusikaliskt handlag oavsett om han transkriberar Marty Paich för en dektett eller skriver originalmusik för ett helt storband. Precis som Jan Johansson före honom är Martin Sjöstedt musiker i såväl själ och hjärta som ut i fingerspetsarna.

Tidigare stipendiater:

1969 – Lars Sjösten 1984 – Bertil Lövgren 1999 – Joakim Mildner
1970 – Pål-Olle, Nils Agemark 1985 – Lars Bagge 2000 – Jan Lundgren
1971 – Bengt Hallberg 1986 – Erik Norström 2001 – Thomas Jutterström
1972 – Lennart Åberg 1987 – Arne Forsén 2002 – Nils Lindberg
1973 – Bernt Rosengren 1988 – Bobbo Stenson 2003 – Ann-Kristin Hedmark
             Elisqbeth Hermodsson               Arne Domnérus 2004 – Jan Allan
1974 – Bengt Arne Wallin 1989 – Palle Danielsson 2005 – Anders Widmark
1975 – Åke Johansson 1990 – Lars Jansson 2006 – Kjell Öhman
1976 – Rune Gustavsson 1991 – Pia Olby 2007 – Elise Einarsdotter
1977 – Lars Färnlöf 1992 – Anders Jormin 2008 – Mats Öberg
1978 – Göran Strandberg 1993 – Gösta Rundqvist 2009 – Esbjörn Svensson
1979 – Rune Carlssonl 1994 – Roland Keijser 2010 – Ann-Sofi Söderqvist
1980 – Red Mitchell 1995 – Bosse Broberg 2011 – Bengt Berger
1981 – Rolf Erison 1996 – Lena Willemark 2012 – Merit Hemmingsson
1982 – Göran Lindberg               Ale Möller 2013 – Martin Sjöstedt
1983 – Monica Zetterlund 1997 – Egil Johansen 2014 – Nisse Sandström
              Per-Henrik Wallin 1998 – Georg Riedel 2015 – Cecilia Persson
2016 – Nils Landgren