Historik

Enligt en utsago bildades Söderhamns Jazzklubb genom att några söderhamnsmusiker spelade på Trettondagsjazzen 1977 och där fick kontakt med Bosse Tigréns orkester och Lars Erstrand. För att kunna ta upp dom till Söderhamns och anordna konsert borde en förening bildas bl a för att kunna få bidrag.

En annan utsago säger att klubben bildades redan 1976. Men namnet blev Söderhamns Swingklubb. Varför swingklubb? Det var väl så att de som bildade föreningen hade en stor kärlek till swingmusiken från 40-talet. Och då gärna Benny Goodmans musik med små band. Klarinett/vibrafon. Klubben bytte senare namn till till Söderhamns Jazzklubb.

Söderhamns Jazzklubb har ungefär 8 – 9 konserter per år. Mestadels på First Hotel Statt men med storband flyttar vi till Teatern.