Medlemsavgifter

  • Vuxen: 100 kr/kalenderår.
  • Familj 150 kr/kalenderår.

Medlemmar har rabatt till alla konserter på Ferdinand.

Medlemskort betalas enklast via plusgiro xx xx –x
eller Bankgiro xxxx-xxxx, Söderhamns Jazzklubb

Texta tydligt namn och fullständig adress!